تاريخچه تلويزيون

تلويزيون يك ابزار مخابراتي براي ارسال و دريافت عكسهاي متحرك و صدا از يك فاصله دور مي باشد.


پيشرفت تكنولوژي به دو قسمت تقسيم مي شود:

1-اول پيشرفت و توسعه وابسته به مسائل مكانيكي و الكترونيكي

2- ديگري به الكترونيك وابسته است. تمام تلويزيونهاي مدرن از  اين قسمت هست،

 

تلويزيون الكترومكانيكي


اولين تلويزيون الكترومكانيكي در سال 1884م توسط پول گوتليپ نيپ كوو درست كرد. مردم بر اين عقيده‌اند كه او هرگز نتوانست نمونه اصلي را طراحي كند. تا سال 1907م كه نمونه اصلي آن بطور آزمايشي طراحي شد.درسال 1907 - 1910م،بوريس روسينگ و دانش آموزش ولاديمير زوريكين يك سيستم تلويزيوني را نشان داد كه از يك جستجوگر آينه‌اي مكانيكي در نمايشگر و ليوب براون الكترونيكي دريافت كننده استفاده مي‌كردند. روسينگ در مدت انقلاب بولشويك 1917م ناپديد شد، ولي زوريكين بعدا براي RAC كار مي‌كرد تا يك تلويزيون الكترونيكي بسازد، طراحي آن نتيجتا حق انحصاري و امتياز را توسط فيلوتيلورفرنس فورس به او دادند.براي اولين بار در لندن يك تلويزيون مشابه نيمه مكانيكي نشان داده شد، در فوريه 1924 به وسيله ي ژان لوجي بيرد با تصوير فليكس گربه و تصوير متحرك بيرد در 30 اكتبر 1925م ، نشان داده شد. توسط شركت BBC سيستم بيرد نتيجتا دوباره بازسازي شد.


تلويزيون الكترونيكي


با وجود اينكه نيپ كوف ، روسينگ ، بيرد خيلي خارق العاده بود. بخشكمي از تكنولوژي آنها در تلويزيون امروزي كاربرد داشت.تمام سيستمهاي تلويزيوني الكترو مكانيكي در سال 1934ديگر خارج از مد شده بود. كمپل سوينتون يك نامه به مجله طبيعت در 18 ژوئن 1908م نوشت كه در آن استفاده از اشعه كاتدي در تلويزيون الكتريكي كه توسط كارل فرديناند براون اختراع شده بود را توضيح داد. او نظريه داد كه از پرتو الكترون هم در دوربين و هم در دريافت كننده استفاده شود، كه مي‌تواند بصورت الكترونيكي بچرخد و تصاوير متحرك توليد كند. او سخنراني در رابطه با موضوعي در سال 1911م داشت و يك نمودار را نشان داد كه هيچ كس ، حتي سوينتون ، نتوانست طرح او را بفهمد، سيستم او هيچ وقت ساخته نشد.

سيستم تمام الكترونيك اولين بار توسط فيلو تيلور فرانس وورس در پائيز سال 1927م نمايش داده شد. فرانس وورس مزرعه مورمون پسري از ايداهو ، او نخستين بار در سن14 سالگي اين سيستم را در نظر داشت. اولين ايده را با معلم شيمي دبيرستانش بحث مي‌كرد، كسي كه فكر مي‌كرد كه آن بدون دليل كار نمي‌كند (فرانس وورس بعدا به معلمش ثابت كرد ژاستين تال من كه يك كليد بر روي اختراعش قرار داد). او به دنبال ايده خود در آكادمي جوانان بريگهام (جديدا دانشگاه جوانان بريگهام) بود.

در سن 21 سالگي ، او يك سيستم كاربر را در لابراتوار شخصي اش در سان فرانسيسكو نشان داد. تمام تلويزيونهاي امروزي بطور مستقيم از طراحي او پيروي مي‌كنند. ولاديمير زوريكين بخاطر اختراع مفيدش ايكونوسكوپ در سال 1923 و اختراع كينسكوپ در سال 1929به عنوان پدر تلويزيون الكترونيكي شناخته مي‌شود. طراحي او جزء اولينهايي بود كه سيستم تلويزيون را نشان مي‌داد. كار قبلي او با روسينگ بر روي تلويزيون الكترو مكانيكي به او آموخت كه چگونه يك سيستم توليد كنند، ولي ادعاي او و (RCA) كه اين اختراع اصلي آنها بود به سه دليل بيهوده به حساب مي‌آيد:


امتياز 1923 زوريكين يك طرح ناتمام را نشان داد، نا توان در كاري كه مي‌خواست انجام دهد درخواست نامه امتياز سال 1923 تا سال 1938 قبول نشد و بطور جدي مورد قبول واقع نشده بود.

دادگاه دريافت كه RCA اميتاز طرح تلويزيوني كه توسط فيلو تيلور فرانس وورس داده شدرا نقض كرد.اختلاف در اين بود كه آيا اولين بار فرانس وورس بود يا زوريكين كه تلويزيون امروزه را اختراع كرد. بعضي از اينها ادعا دارند وقتي كه فرانس وورس براي اولين بار مي خواست آن را بسازد،اين RCA بود كه اولين بار به خريد و فروش تلويزيون مي‌پرداخت و كارمندان RCA بودند كه تاريخ اختراع تلويزيون را نوشتند. با اين وجود فرانس وورس جنگ قانوني در برابر اين مسئله را برد، او هرگز قادر نبود تا سرمايه گذاري تمام و كامل روي اختراعش بكند.

 

پخش كردن برنامه از تلويزيون


اولين فاصله زياد پخش تلويزيون عمومي كه از واشنگتن DC به نيويورك پخش شد، در7 آوريل 1927 پيدار شد.تصويرهاي پخش شده در مورد مسائل بازرگاني بود. هربرت هوور اولين سرويس مشابه WGY بود، شنكتدي، نيويورك در 11 مي 1928 افتتاح شد. اولين نمايش تلويزيون انگليسي مردي با گل در دهانش بود، كه در ژوئيه 1930م پخش شد. ايستگاه CBS در نيويورك اولين برنامه‌هاي منظم خودرا درهفت روز هفته درايالات متحده پخش مي‌كرد.در21 ژوئيه 1931م اولين پخش جيمزجي. واكر،كيت اسميت وجورج گرش وين اولين تلويزيون تمام الكترونيكي در لوس آنجلس شروع به كار كرد.

CA توسط پخش دن لي. تاريخ شروع آنها از 23 دسامبر 1931م در W6XA0 كه بعدا KTSL شد. اصولا تجهيزات مكانيكي استفاده شد، ولي در ژوئن 1936 سرويس 300 خطه تمام الكترونيكي راه اندازي شد.در سال 1932 برنامه BBC راه اندزي شدكه ازسيستم 30 خط استفاده مي‌كرد،اين پخشها تا 11 دسامبر 1935ادامه داشت.در 21 نوامبر 1936، BBC شروع به پخش سيستم دو طرفه نمودشش ماه بعد ، انجمن شهر بيان كرد كه تصوير الكترونيكي EMI ماركوني،برترين تصوير گرفته شده است و آنها را يك نمونه استاندارد انتخاب كردند. اين سرويس به عنوان اولين سرويس تلويزيون عمومي منظم و با محدوديت بالاي جهاني نامگذاري شد.

ازوقتي كه سرويس تلويزيوني منظم به صورت استاندارد180 خطي در آلمان پخش شده است،خسارات جنگ جهاني دوم باعث شد تا اختلالاتي در سرويس بوجود آيد. نمايشهاي تلويزيوني فقط از محل الكساندرا 1946 پخش شد. اولين پخش تلويزيوني منظم در كانادا از سال 1952شروع شد، دقيقا از وقتي كه CBS دو ايستگاه در فضا تأسيس نمود. يكي در مونترال ، كبك در 6 سپتامبر و ديگري در تورنتو ، اونتاريو در دو روز بعد راه اندازي شد.


اولين پخش زنده تلويزيوني


اولين پخش زنده تلويزيوني (سراسري) يا قاره‌اي در سان فرانسيسكو ، كاليفرنيا از كنفرانس عهدنامه صلح ژاپن در 4سپتامبر، 1995 انجام شد. در سال 1958، شركت CBC برنامه تلويزيوني وسيعي را در جهان كامل نموده از سيدني، نووآ اسكويتا به ويكتوريا ، كلمبياي انگليس. برنامه در تلويزيون پخش شد.


ايستگاههاي تلويزيوني


درابتدا پخش خشكي زميني تنها راهي بود كه تلويزيون پخش مي‌شد.چون قدرت پخش محدود بود، نظم دولت بصورت معمولي بود. درآمريكا نمايندگي ارتباطات فدرال از ايستگاه اجازه پخش تبليغات را گرفت.اماشامل اين بود كه تعهددرقبال سرويس برنامه عمومي به عنوان يكي از نيازمنديهاي گرفتن جواز مي‌باشد. در مقايسه،پادشاهي متحده يك برنامه مختلفي را انتخاب كرد، قيمت يا نرخي را براي صاحبان براي جواز تلويزيون وضع مي‌كند كه هر شخصي هر برنامه‌اي را مي‌خواهد دريافت كند. براي تأسيس BBC كه به عنوان بخشي از مجوز سلطنتي بود سرويس عمومي داشتند.

توليد كابل و ماهواره‌ها به عنوان وسايل پخش در سال 1970 تاجران را بر اين داشت تا كانال هايي را براي مخاطبان تأسيس كنند، به عنوان HBO و يا مثل پخش آسمان انگليسي. نتيجتا هر كشوري درجهان حداقل يك كانال تلويزيوني توليد كرده است.تلويزيون در تمام جهان رشد كرده است،تمام كشورها را قادر مي‌سازدتا پخشهايي از فرهنگ و جامعه را به ديگران نشان بدهند. 
در اواخر سال 1980 در تمام خانه‌ها در ايالات متحده حداقل يك تلويزيون وجود داشت. برطبق ميانگين آمار ، مردم آمريكا در هر روز 4 ساعت برنامه تلويزيوني نگاه مي‌كنند. و 3/2 مردم آمريكا بيشتر خبرها را از تلويزيون دريافت مي‌كنند و بقيه تمام اخبار خود را از تلويزيون دريافت مي‌كنند.


استانداردهاي تلويزيون:


تلويزيون زميني «خشكي»
تلويزيون ماهواره‌اي
تلويزيون كابلي
سيستم پخش چند كانالي چند منظوره
نسبت جنبه يا بعد تلويزيون


تمامي اين سيستمهاي اوليه تلويزيوني داراي يك نسبت بعد از 4:3 كه براي تناسب (0) نسبت آكادمي انتخاب شده از فيلمهاي سينمايي استفاده مي‌شد،اين نسبت كافي بود تا دراطراف مشاهده شود. تيوب اشعه كاتد CRT همه آنها مي‌توانند توليد كنند كه به ساخت تكنولوژي روز مي‌پرداخت (تكنولوژي CRT امروزي مجوز ساخت تيوبهاي عريض را داد. سطح صاف كه بسيار شهرت پيدا كرده است ديگر محدوديتهاي نسبت بعد را ندارد). در سال 1950 استوديوهاي فيلم با سطح عريض و مسطح داراي چند بعد مثل سينما بودند كه در تلاش بودند تا محصولاتشان را از تلويزيون پخش كنند. با وجود اينكه اين يك وسيله غلط انداز بود، اما بسياري از مردم مي گفتندكه اين در واقع يك ضرر است فرض كنيد كه يك چيزي را نشان مي‌دهند و آنها در واقع يك منظره باز و گسترده هستند، سطح پهن امروزه هنوز مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

براي استفاده از DTV به عنوان يك فرصت براي تعويض فرمت تصوير استاندارد تلويزيون از بعد قديمي (1.33:1) 4:3 به بعد جديد (1.78:1) 16:9 استفاده شد. اين حركت سيستم تلويزيون براي نزديكتر شدن نسبت بعدي جديد فيلم سطح پهن توانا ساخت، كه آمار را از 1.85:1 به 2.35.1 رساند. فرمت 16:9 اولين براي DVD سطح پهن انجام شد. DVD دو را براي صفحه پهن فراهم مي‌كند و اولين و بهترين آن فرمت آنامورفيك صفحه پهن مي‌باشد. اين فرمت شباهت زيادي به اين تكنيك دارد كه براي تنظيم فيلم صفحه پهن استفاده مي شد1.33:1 و فيلم 35mm. تصوير وقتي ضبط مي شود به صورت افقي و تختي له مي شود، و وقتي فيلم برمي گردد دوباره به حالت اول خود بر مي‌گردد. سيستم HDTV ATSC آمريكا از فرمت صفحه پهن مستقيم استفاده مي‌كند، تصوير بصورت له و باز نمي‌شود. هيچ دليل تكنيكي نيست كه چرا پخش تلويزيون ديجيتال از تغيير نسبت بعد استفاده مي‌كند، در هر حال بيان اين تغييرات براي بيان دلايل بكار مي‌رود.

 

جهت تماس با نمايندگي رسمي مولينكس و تفال در ايران و خدمات پس از فروش مولينكس و تفال از طريق زير اقدام كنيد:

- ساعت كاري شنبه الي پنجشنبه از ساعت 9 الي 19

شماره هاي تماس:

22 - 02166903913

02166436070 - 02166944497 - 02166922028

آدرس شعبه مركزي: خيابان كارگر شمالي، پايين تر از چهار راه فاطمي، پلاك 1258، طبقه اول، واحد 1

آدرس شعبه سعادت آباد: سعادت آباد - ميدان فرهنگ

شماره تماس: 02122145135 - 02122142489

مديريت: محمدرضا باقرزادگان

 

tefalservice.comتماس با ما      

 نمايش اطلاعات اين پست ادامه مطلب
راهنماي خريد مايكروفر

يكي از لوازم برقي كه مي‌تواند در بخش آشپزي بسيار كاربردي واقع شود، فِر مايكروويو يا مايكروفر است.

اين وسيله كه امروزه انواع فراواني دارد، با وجود اندازه‌ي نه چندان بزرگ، مي‌تواند به راحتي از پس كارهاي بزرگي بر بيايد. از طبخ سريع انواع

غذا گرفته، تا يخ‌زدايي، پخت پاپ‌كورن و كيك.


اسامي ابداعي براي فري كه با فناوري مايكروويو كار مي‌كند زياد هستند. مايكروويو، مايكروفر، ماكروفر، سولاردام و اصطلاحات

ديگري كه با تعاريف مختلف به وجود آمده‌اند و در واقع همه به همان فري اشاره دارند كه از امواج با طول موج كوتاه و فركانس بالا براي طبخ

غذا استفاده مي‌كند و تعدادي فناوري افزوده‌ي ديگر در آن به كار رفته است. از اين بين شايد مايكروفِر را بتوان بهترين معادل دانست چرا

كه از تركيب دو لغت مايكروويو و فِر ساخته شده است.

 

فوايد استفاده از مايكروفر

 

طبخ غذا با مايكروفر بدين معني است كه امواج راديويي با طول موج كوتاه و بسامد بالا مولكول‌ها غذا را چيزي در حدود ۲/۴۵ ميليارد بار در دقيقه به حركت در مي‌آورند و اين لرزش سبب به وجود آمدن حرارت ناشي از اصطكاك مي‌شود. مايكروفرها به كمك حرارت ناشي از

اصطكاك غذا را به سرعت پخت مي‌كنند. 

 

فوايد استفاده از مايكروفر به شرح زير است.

 

  • پخت سريع: آشپزي با مايكروفر سريع‌تر از هر روش پخت و پز ديگر مانند گاز يا اجاق الكتريكي است.
  • حفظ ارزش غذايي: غذاي پخته شده با مايكروفر از ارزش غذايي بالاتري نسبت به غذاي پخته شده با روش‌هاي سنتي برخوردار است و كمتر مواد مغذي خود را از دست مي‌دهد.
  • آشپزخانه‌ي خنك‌تر: در صورت استفاده از مايكروفر، درجه حرارت آشپزخانه‌ بالا نخواهد رفت؛ چرا كه در اين روش خبري از شعله‌ي آتش نيست و حتي ظرف و ظروف آشپزي شما نيز همانند پخت‌و‌پز با اجاق داغ نخواهند شد.
  • ايمني: آشپزي با مايكروفر به دليل عدم استفاده از آتش به خودي خود ايمن است. علاوه بر اين، جهت اطمينان خاطر، مايكروفرها معمولا به چندين سيستم امنيتي مختلف نيز مجهز هستند تا در صورت پخت بيش از حد غذا، با قطع خودكار عمليات پخت‌و‌پز مانع از آتش‌گيري آن شوند.
  • نظافت: تميز كردن داخل مايكروفر به سادگي كشيدن يك دستمال است؛ البته در برخي موارد نياز به استفاده از مواد شست‌و‌شوي مخصوص مايكروفر براي حذف مواد چسبيده به
  • بدنه‌ي آن است.
 

 جهت تماس با نمايندگي رسمي مولينكس و تفال در ايران و خدمات پس از فروش مولينكس و تفال از طريق زير اقدام كنيد:

- ساعت كاري شنبه الي پنجشنبه از ساعت 9 الي 19

شماره هاي تماس:

22 - 02166903913

02166436070 - 02166944497 - 02166922028

آدرس شعبه مركزي: خيابان كارگر شمالي، پايين تر از چهار راه فاطمي، پلاك 1258، طبقه اول، واحد 1

آدرس شعبه سعادت آباد: سعادت آباد - ميدان فرهنگ

شماره تماس: 02122145135 - 02122142489

مديريت: محمدرضا باقرزادگان

 

tefalservice.com

تماس با ما      

 
 
 
 


نمايش اطلاعات اين پست ادامه مطلب
مايكروفرھا چگونه كار مي كنند؟

فقط در مورد اين فكر كنيد كه چند بار در روز از مايكروفر استفاده ميكنيد.


براي كار ديرتان شده است ھيچ فرصتي نداريد تا در خانه صبحانه بخوريد. نگران نباشيد مايكرويو مي تواند صبحانه را آسان و با سرعت برايتان  آماده مي كند. هز روزمجبوريد ناهار خود را به سرعت آماده  كنيد. يك بسته فيله مرغ يا استيك يا و.. مي گيريد و در ماكرويو ميگذاريد غذا سريع آماده مي شود. به همين راحتي . شب، بعد از يكروز نسبتا طولاني خسته ايد فقط لازم است تا لازانيا يا سوپ را در

ماكرويو بگذاريد تا گرم شود. مي توانيد ببينيد كه ماكرويو هامحبوب ھستند و غذا را در مدت زمان بسيار كوتاھي به طورشگفت انگيزي و خيلي سريع  آماده مي كنند. فقط كافيله غذارو بذاريد داخل ماكرويو و دكمه جادويي شروع  رو بزني چون ماكرويو ها فقط غذا را گرممي كنند. شگفت زده نخواھيد شد اگر بدانيد كه ماكرويو از امواج مايكرو استفاده مي كند تا غذا را گرم كند. ماكرويو نوعي موج است كه در بين امواج راديويي و تششع  مادون قرمز در طيف الكترومغناطيس قرار مي گيرد.  در مورد اجاق ھاي ماكرويو معمولا از فركانس موجي استفاده مي شود كه تقريبا ٢۴۵٠ مگاھرتز (۴۵٢ گيگاھرتز) است. امواج در اين فركانس خاصيت جالبي دارند: آنھا توسط آب، چربي ھا و قندھا جذب مي شوند واقعا جذاب و جالبه!

 

آيا شنيده كه مايكروفر غذا را از درون به بيرون مي پزد. چطوري؟

 

بگذاريد بگويم كه كيكي را در فر معمولي مي خواھيد بپزيد. معمولا بايد كيك را در دماي ٣۵٠ درجه فارنھايت (١١٧ درجه سانتي گراد) بپزيد

يا اينكه اين بار تصادفا آن را در دماي ۶٠٠ درجهفارنھايت (٣١۶ درجه سانتي گراد) به جاي درجه فارنھايت٣۵٠ تنظيم كرده ايد. چه چيزي دارد

رخ مي دھد؟ بيرون كيك خواھد سوخت پيشاز آنكه درون آن حتي گرم شود. در فر معمولي گرما توسط ھدايت از بيرون به وسط غذا حركت مي كند. داغي ھواي خشك، رطوبت خارج غذا تبخير مي شود پس بيرون آن مي تواند ترد و قھوه اي شود در حالي كه درون آن مرطوب است. در پخت و پز با ماكرويو ، امواج راديويي به غذا نفوذ مي كنند و مولكول ھاي آب و چربي را به طور نسبتا مساوي در سرتاسر غذا بر مي انگيزانند. گرمايي به سمت داخل توسط ھدايت منتقل نمي شود. گرما يك مرتبه ھر جايي است چون مولكول ھا ھمه باھم برانگيخته شده اند. البته محدوديت ھايي نيز وجود دارد مثلا بطور نامساوي در قطعات ضخيم غذا نفوذ مي كند و ھمچنين نقاط داغ نيز با

تداخل موج ايجاد مي شوند. ايده آن را گرفتيد. فرآيندگرم شدن كلي متفاوت است به خاطر اينكه اتم ھاي برانگيخته را به جاي گرماي ھدايتي داريد.

 

مايكروفرھا چگونه كار مي كنند؟

 

داخل ھر مايكروفر وسيله اي به نام ماگنترون وجود دارد كه انرژي الكتريكي را به اشعه ھاي راديوئي بسيار كوتاه تبديل مي كند كه با توجه به مواد تشكيل دھنده غذا و طول موج فر، در تركيب غذا نفوذ مي كند. اين امواج به آساني توسط آب، چربي ھا و شكرھا جذب مي شوند و به لرزش بسيار سريع مولكول ھا منجر مي شوند. اصطكاك بين اين مولكول ھاي غذا كه به سرعت در حال لرزشند، به نوبه

خود گرما توليد ميكند. در توان برقي بالا، غذا در معرض حداكثر مقدار انرژي مايكروفر قرار مي گيرد. براي توليد سطح توان برق كمتر از صد در صد، چرخش ماگنتورن قطع و وصل مي شود. به عنوان مثال: در ۵٠ %انرژي، ماگنتورن تنھا ۵٠ %اوقات روشن است. حتي موقعي كه مايكروفر اشعه منتشر نمي كند  لرزش مولكول ھاي غذا ادامه دارد و حتي ممكن است به افزايش دما منجر شود و فرآيند پخت را ادامه دھد.

 

 جهت تماس با نمايندگي رسمي مولينكس و تفال در ايران و خدمات پس از فروش مولينكس و تفال از طريق زير اقدام كنيد:

- ساعت كاري شنبه الي پنجشنبه از ساعت 9 الي 19

شماره هاي تماس:

22 - 02166903913

02166436070 - 02166944497 - 02166922028

آدرس شعبه مركزي: خيابان كارگر شمالي، پايين تر از چهار راه فاطمي، پلاك 1258، طبقه اول، واحد 1

آدرس شعبه سعادت آباد: سعادت آباد - ميدان فرهنگ

شماره تماس: 02122145135 - 02122142489

مديريت: محمدرضا باقرزادگان

 

tefalservice.com

 

تماس با ما      

 نمايش اطلاعات اين پست ادامه مطلب
صفحات وبلاگ
[ ۱ ]

اینستاگرامی ها

  دستگاه برش لیزر  /  تور نجف /  دوربین مداربسته بیسیمسئو کار حرفه ای  / تشک بادی /  رزرو هتل /  هتل اسپیناس پالاس / ثبت آگهی رایگان / دستگاه برش لیزر / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / بسته بندی لوازم منزل / دانلود بازی اندروید , دانلود نرم افزار اندروید / طراح و بهینه ساز سئو سایت سیروتا

» راهنمای خرید راحت | چگونه در هنگام سفر چانه نزنیم
» معاشرت در سفر | چگونه سفر هیجان انگیز داشته باشیم؟
» 7 مطلب که احتمالا درباره قلعه پراگ در جمهوری چک نمی دانید!
» عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | لبه کوه
» غواصی در مکزیک | برای غواصی با ماسک در مکزیک کجا برویم؟
» آشنایی با بهترین مناطق طبیعی برای ماهیگیری و لذت تفریحی آبی
» خوشگذرانی در پورتلند، شهری زیبا و فوق العاده برای استراحت
» عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | شیرجه دردسرساز
» بچه مارماهی | یکی از گرانترین غذاهای اسپانیا
» معروف ترین مقاصد برای علاقمندان به هنر و لذت بردن از زیبایی
» عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | ما یک خانواده ایم
» تفریح در سرزمین هیولای برفی | لذت بودن در کنار توده های یخی
» معروف ترین شهر کتاب های جهان | عالمی خیال انگیز و زیبا
» کشف عاشقانه ای در خاک همدان
» روش های مختلف دم کردن قهوه در نروژ و عالمی خوش طعم
» آشنایی با سیر تکاملی غذا در کامبوج!
» تمام آنچه که قبل از سفر به چین باید بدانید
» سرمایه گذاری 5 میلیون یورویی ماکسیم در ایران
» نکات مفید برای سفر به دور دنیا و لذت سفری راحت و امن
» عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | آخرین نور، آخرین پرواز
» زیباترین سواحل آسیا و لذت سفری راحت و دلنشین
» جاذبه های گردشگری شیراهاما| اوج لذت و تفریح در ژاپن
» دیدنی های غار بورنیک | مکانی در زیر گوش تهران
» داستان های خانه اسرارآمیز شماره 50 لندن
» بهترین جاذبه های گردشگری وین و لذتی مضاعف در سفری اروپایی
» زیباترین مکان ها برای سفر پس از فارغ التحصیلی از کالج
» عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | خانواده روباه
» سنت های عجیب و غریب که از شنیدن آن متعجب می شوید!
» معرفی زیباترین و مرتفع ترین کوه های اکوادور
» عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | دهن باز...
» به کتابخانه بریتانیا، بزرگ ترین کتابخانه جهان خوش آمدید !
» 10 تا از جاذبه های گردشگری در پنوم پن پایتخت کامبوج
» اعطای ویزای رایگان به گردشگران خارجی
» 9 روز از سفر به سیدنی | استرالیا
» اطلاعات سفر به پرو | چگونه به پرو سفر کنیم
» گذرگاه ساحلی جاینت | معروف ترین جاذبه ایرلند شمالی
» بهترین مکان ها برای تعطیلات در جهان | برای شما که عاشق پنیر هستید
» عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | موزه الکترونیک
» دیدنی های شهر فریمان، زیبایی بکر در خراسان رضوی
» سفری یک روزه به رم و تفریح در زیبایی های شهری اروپایی
» بهترین مقاصد برای سفر در ماه می و لذت سفری خانوادگی
» ریشه هلندی ها و عالمی از دانستنی درباره سرزمینی اروپایی
» جاذبه های گردشگری بروکسل را برای سفری متفاوت بشناسیم
» عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | طلوع ایتالیایی
» سفر به آمریکای جنوبی | تفریحات ترسناک در آمریکای جنوبی
» برترین مقاصد گردشگری جهان در سال 2018
» عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | زنده باد فیدل
» مکان هایی که برای سفر با کودکان مناسب است | دانستنی های مهم
» مکان هایی که برای سفر با کودکان مناسب است!
» چینی ها برای سفر به ایران دچار مشکل شدند